Ers ei greu, Microsoft Excel yw un o'r meddalwedd a ddefnyddir fwyaf i'w greu taenlenni. Mae'n ddefnyddiol iawn ar gyfer rheoli data a gwybodaeth. Mae Excel yn cynnig llawer o nodweddion pwerus a all fod yn ddefnyddiol i ddefnyddwyr o bob lefel sgiliau, o ddechreuwyr i weithwyr proffesiynol uwch. Yn ffodus, mae yna bellach gyrsiau hyfforddi am ddim ar brif nodweddion Excel i'ch helpu chi i ddysgu sut i ddefnyddio'r meddalwedd.

Dysgwch hanfodion Excel

Mae hyfforddiant nodwedd Excel am ddim wedi'u cynllunio i helpu defnyddwyr i ddysgu'r pethau sylfaenol a dod yn gyfarwydd â'r feddalwedd. Maent yn cynnig tiwtorialau cam wrth gam i'ch rhoi ar ben ffordd. Bydd hyfforddiant am ddim yn eich dysgu sut i agor a chadw ffeiliau, sut i greu a golygu taenlenni, sut i ddefnyddio fformiwlâu a thablau colyn, a sut i greu siartiau.

Dysgwch nodweddion uwch Excel

Gall hyfforddiant am ddim ar nodweddion Excel uwch eich helpu i wella'ch cynhyrchiant a chael canlyniadau cywir, cyflym. Byddant yn caniatáu ichi ddeall sut i ddefnyddio swyddogaethau uwch fel macros, datryswyr, tablau colyn a fformiwlâu i awtomeiddio rhai tasgau ac arbed amser. Byddwch hefyd yn dysgu sut i wneud dadansoddiadau ystadegol a chreu graffiau mwy cymhleth.

Dysgwch sut i reoli data yn Excel

Mae rheoli data yn nodwedd bwysig iawn o Excel. Bydd hyfforddiant am ddim yn eich helpu i ddeall sut i reoli a threfnu data yn Excel, gan gynnwys sut i fewnforio ac allforio data, sut i reoli penawdau, rhesi a cholofnau, a sut i ddefnyddio hidlwyr a didoli. Byddwch hefyd yn dysgu sut i berfformio gweithrediadau cymhleth ar ddata gan ddefnyddio fformiwlâu a thablau colyn.

DARLLENWCH  Rhowch hwb i'ch chwiliad e-bost gyda Hunter for Gmail

Casgliad:

Mae hyfforddiant nodwedd Excel am ddim yn ffordd gyfleus a chost-effeithiol iawn o ddysgu sut i ddefnyddio'r feddalwedd. Maent yn ymdrin â hanfodion a nodweddion uwch Excel, yn ogystal â rheoli data. Diolch i'r cyrsiau hyn, gallwch chi feistroli prif nodweddion Excel yn gyflym ac yn hawdd a gwella'ch cynhyrchiant.