Print Friendly, PDF ac E-bost

Mae'r stori'n cychwyn yn wael, gyda diswyddiad economaidd sy'n rhoi Thierry yn erbyn ei ewyllys ar y farchnad swyddi ar ôl treulio deuddeng mlynedd yn adran farchnata cwmni rhyngwladol, yn gyntaf fel Cynorthwyydd Marchnata a Chyfathrebu, yna fel Pennaeth cyfathrebu i'r cwmni. Yna mae'n dilyn i Thierry droi o 180 °, nad oedd wedi'i ragweld: (bron) heb sylwi arno, bydd yn dod yn bennaeth ei gwmni ei hun.

Mae'n realiti busnes wedi'r cyfan yn glasurol ond eto mor annymunol pan rydych chi'n ei wynebu: cael eich diswyddo am resymau economaidd pan tan hynny “roedd popeth yn hawdd”. Nid oedd Thierry, yn ifanc yn ei dridegau, yn eithriad. 3 blynedd yn ôl, dioddefodd, fel sawl un o'i weithwyr, ganlyniadau cynllun ailstrwythuro a gychwynnwyd gan riant-gwmni ei gyflogwr, Graham & Brown (arbenigwr mewn dylunio mewnol) y mae ei bencadlys wedi'i leoli yn y DU.

Taith trwy swyddfa Pôle Emploi

Yna gweithredir yr opsiwn “PDC” ar ei gyfer, hynny yw, y “Contract Diogelwch Proffesiynol” a ddylai ei arwain tuag at ailgyfeirio sydd wedi'i addasu i'w broffil. Mae'n ei dderbyn, yna wedi'i gofrestru yng nghofrestrau Pôle Emploi ac yn darganfod telerau ...

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  Ail-lansio Ffrainc | Lansiad y platfform "1 ifanc, 1 datrysiad"