Print Friendly, PDF ac E-bost
  • Deall sut mae'r dosbarthiadau economaidd a masnachol paratoadol yn gweithio ar ôl bagloriaeth: dulliau recriwtio, cynnwys cwrs, yr agoriadau amrywiol.
  • Deall gweithrediad yr ysgolion busnes gwych y mae un yn eu hintegreiddio ar ôl dosbarth paratoadol economaidd a masnachol: cystadlaethau recriwtio, cynnwys hyfforddiant, cyfleoedd proffesiynol.

Disgrifiad

P'un a ydych chi'n fyfyriwr ysgol uwchradd, yn fyfyriwr, yn rhiant neu'n athro neu'n chwilfrydig yn syml, mae'r MOOC hwn ar eich cyfer chi os oes gennych ddiddordeb mewn dosbarthiadau economaidd a masnachol paratoadol ("Prépa HEC" gynt) ac ysgolion busnes. Rydych chi'n gofyn i chi'ch hun, er enghraifft, beth rydyn ni'n ei astudio ymlaen llaw, pa ysgolion y gallwn ni ymuno â nhw, beth yw'r siawns o lwyddo, pa swyddi allwn ni eu gwneud ar ôl ysgol?

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  Dysgu rheoli eich prosiectau ac arbed amser gyda Trello