Print Friendly, PDF ac E-bost

Amcan yr hyfforddiant rhagarweiniol hwn yw caniatáu i ddarpar arweinwyr prosiect wybod y camau hanfodol wrth sefydlu prosiect ac yn arbennig i ddod o hyd i sawl llwybr cyllido.

Mae wedi'i anelu'n bennaf at brosiectau addysgol ac ysgolion. Am offer rheoli prosiect mwy cyffredinol fel siart Gantt, map meddwl, gweledigaethau strategol, tactegol a gweithredol, gwelwch ein sesiynau hyfforddi eraill 🙂

Terminoleg a ddefnyddir:

  • symudedd
  • amserlen retro
  • Prosiect Gantt
  • lledaenu
  • cymhwysedd
  • partneriaeth strategol
  • arhosiad ieithyddol a diwylliannol

Adnoddau wedi'u cynnwys yn yr hyfforddiant:

  • fideos o ansawdd uchel gan gynnwys “pennau siarad”, cyflwyniadau sylwadau a sioeau sleidiau…

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  Hanfodion Prosiect 2019 a Phrosiect Ar-lein (2019/365)