Print Friendly, PDF ac E-bost

Trwy garedigrwydd e-bost proffesiynol: "yn yr arfaeth"

Gellir dysgu'r grefft o ohebiaeth. Mae'n wir bod tebygrwydd mawr rhwng negesydd ac a bost proffesiynol. Fodd bynnag, erys rhai gwahaniaethau. Mae'r risg debygol o anfon y gwallau a wnewch fel arfer yn eich negeseuon ar lefel eich post yn bwysig. Pan ddefnyddiwn yr ymadrodd cwrtais "Yn yr arfaeth ...", nid yw'r dewis o'r ymadrodd a ddylai ddilyn yn rhad ac am ddim. Darganfyddwch, yn yr erthygl hon, y fformiwla gwrtais briodol.

Hynodrwydd yr ymadrodd cwrtais "Yn yr arfaeth ..."

"Wrth aros am eich cytundeb ...", "Wrth aros eich ymateb ...", "Wrth aros am ymateb ffafriol gennych chi ...". Mae'r rhain i gyd yn ymadroddion cwrtais y gellir eu defnyddio cystal mewn llythyr ag mewn a bost proffesiynol.

Fodd bynnag, rhaid dilyn yr ymadrodd cwrtais “Pending…” gan bwnc. Esbonnir hyn gan y ffaith ei fod yn osodiad. Mae unrhyw ffordd arall o symud ymlaen yn anghywir.

Pan ysgrifennwch, er enghraifft, "Wrth aros am ymateb ffafriol i'm cais, derbyniwch fynegiad fy niolch dwfn i Gyfarwyddwr Mr.", a siarad yn llym, nid oes unrhyw bwnc. Pe bai'n rhaid i ni chwilio am un, mae'n debyg y byddem yn dod o hyd i'ch derbynnydd, sydd i gyd yn ymddangos yn afresymegol, o ystyried mai'r chi sy'n aros ac nid eich gohebydd.

“Yn yr arfaeth…”: Pa ymadrodd i’w gwblhau?

Yn hytrach, mae'r geiriad cywir fel a ganlyn: "Wrth aros am ymateb ffafriol i'm cais, derbyniwch, Mr Cyfarwyddwr, fynegiant fy niolchgarwch dwfn" neu "Hyd nes y derbynnir eich cytundeb, derbyniwch y sicrwydd o fy ystyriaeth uchaf".

DARLLENWCH  Nodwch gymryd yn y cyfarfod, awgrymiadau i fod yn effeithiol

Yn ogystal, bydd angen sicrhau hefyd bod cytgord penodol rhwng y fformiwla apêl a'r fformiwla derfynol. Felly, pan ddywedwch er enghraifft, "Cyfarwyddwr Mr." mewn apêl, y fformiwla derfynol sy'n gweddu i hyn: "Wrth aros am ymateb ffafriol i'm cais, derbyniwch, Mr Cyfarwyddwr, fynegiant fy nheimladau mwyaf selog".

Y naill ffordd neu'r llall, mae llythyr neu bost yn haeddu sylw. Mae e-bost busnes pwysig yn cwrdd â'r un gofynion. Byddwch yn ennill llawer o brawfddarllen er mwyn cywiro unrhyw gamgymeriadau sillafu neu ramadeg. Mae er eich hygrededd chi a'ch busnes.

Er ei bod yn bosibl defnyddio ymadroddion cwrtais tebyg i negeswyr. Gallwch hefyd ddefnyddio fformwlâu byrrach fel "Yn gywir", "Yn gywir", "Yn gywir" neu "Yn gywir eich un chi". Beth bynnag, dylech osgoi byrfoddau fel "Cdt" ar gyfer cordially neu "BAV" ar gyfer eich un chi.

Rhywbeth arall i'w osgoi, emoticons neu gwenau. Os yw'r arferion hyn yn aml mewn negeseuon arferol, erys y ffaith eu bod yn amhriodol ar gyfer e-byst proffesiynol.