Print Friendly, PDF ac E-bost

Wrth ysgrifennu, mae pawb yn gwneud camgymeriadau ... Pam?

Oherwydd bod yr iaith Ffrangeg yn anodd ei meistroli. Mae ganddo lawer o anawsterau penodol, megis y rheolau cytundeb sy'n cynnwys llythyrau distaw, neu'r system acenion, homoffonau, cytseiniaid dwbl.

Oherwydd bod cyfnewidiadau ysgrifenedig yn mynd yn gyflymach ac yn gyflymach. Meddyliwch am faint o negeseuon e-bost sy'n cael eu cyfnewid bob dydd, neu'r cyfathrebu sgwrsio ar unwaith. Yn y ddau achos, prin yw'r bobl sy'n prawfddarllen yn ofalus cyn clicio ar "Anfon"!

Oherwydd, mewn lleoliad proffesiynol, rydyn ni'n ysgrifennu dan bwysau. Mae'r ffaith o orfod llunio negeseuon wrth fod yn fanwl gywir yn ei bwnc yn lleihau'r sylw a roddir i ffurflen. Nid yw'r gwallau sy'n weddill bob amser oherwydd diffyg ...

Parhau i ddarllen yr erthygl ar y safle gwreiddiol →

DARLLENWCH  Dod yn Beiriannydd Gwyddor Data