Manylion y cwrs

Rydych chi wedi pasio'r prawf chwilio am swydd ac wedi pasio'r rhwystr dewis CV a llythyr eglurhaol. Y cyfweliad yw'r cam olaf cyn cyflogaeth. Er mwyn paratoi'n iawn ar gyfer eich cyfweliad proffesiynol, mae angen i chi wybod beth i'w ddisgwyl a gwybod disgwyliadau'r recriwtwr. Mae'r hyfforddiant hwn gan Ingrid Pieronne wedi'i anelu at bawb sy'n dymuno gwneud y gorau o'u siawns o lwyddo yn eu cyfweliadau swydd. Byddwch yn dod o hyd i gyngor ar sut i drefnu eich paratoad, amlygu eich sgiliau a dangos cysondeb eich cais gyda'r swydd a gynigir...

Mae'r hyfforddiant a gynigir ar Linkedin Learning o ansawdd rhagorol. Cynigir rhai ohonynt am ddim ar ôl cael eu talu. Felly os yw pwnc o ddiddordeb na fyddwch yn oedi, ni chewch eich siomi. Os oes angen mwy arnoch chi, gallwch roi cynnig ar danysgrifiad 30 diwrnod am ddim. Yn syth ar ôl cofrestru, canslwch yr adnewyddiad. Dyma i chi'r sicrwydd o beidio â chael eich tynnu'n ôl ar ôl y cyfnod prawf. Gyda mis mae gennych gyfle i ddiweddaru'ch hun ar lawer o bynciau.

Parhau i ddarllen yr erthygl ar y safle gwreiddiol →

DARLLENWCH  Japaneaidd: ymadroddion syml ac onomatopoeia