Print Friendly, PDF ac E-bost

Gyda byd gwaith sy'n newid, mae llawer o bobl eisiau rhoi'r gorau i'w swyddi, cychwyn busnes, neu newid gyrfaoedd er mwyn gwneud swydd sy'n gwneud mwy o synnwyr, iddyn nhw eu hunain ac, yn ddelfrydol, i'r byd. Ond mae cynnwrf seismig hefyd yn digwydd ar y lefel macro-economaidd. Mae golygfa'r byd wedi newid yn ddramatig ers i'r mwyafrif ohonom ymuno â'r gweithlu.

Yn enwedig gan y gall peiriannau wneud mwy heddiw nag yr oeddem wedi'i ddychmygu. Gallant ddisodli swyddi dynol na allent eu disodli o'r blaen. Gall y peiriannau gyflawni tasgau cyfrifyddu, meddygfeydd, galwadau ffôn awtomataidd ar gyfer cadw bwytai, a thasgau llaw ailadroddus eraill. Mae peiriannau'n dod yn ddoethach, ond mae gwerth galluoedd dynol dros beiriannau yn parhau i fod yn hollbwysig. Wrth i'r peiriannau hyn ddisodli'r swyddi hyn, rhaid i fodau dynol addasu a datblygu sgiliau i sicrhau dyfodol eu gyrfaoedd.

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  Cyfarfod gwybodaeth - Trosglwyddo proffesiynol