Print Friendly, PDF ac E-bost

Manylion y cwrs

Gyda Nicolas Levé, trochwch eich hun yn Google Docs, meddalwedd prosesu geiriau ar-lein sy'n eithaf gallu disodli atebion mwy traddodiadol. Diolch i'w offer, byddwch yn gallu creu dogfennau ar lefel broffesiynol gyda'r posibilrwydd, fel uchafbwynt, y posibilrwydd o'u rhannu'n hawdd a hyrwyddo gwaith cydweithredol, mewn amser real. Ar ddiwedd yr hyfforddiant hwn, bydd gennych yr holl asedau wrth law i gynhyrchu a dosbarthu dogfennau o safon, yn unigol a gyda'ch tîm gwaith.

Mae'r hyfforddiant a gynigir ar Linkedin Learning o ansawdd rhagorol. Cynigir rhai ohonynt am ddim ar ôl cael eu talu. Felly os yw pwnc o ddiddordeb na fyddwch yn oedi, ni chewch eich siomi. Os oes angen mwy arnoch chi, gallwch roi cynnig ar danysgrifiad 30 diwrnod am ddim. Yn syth ar ôl cofrestru, canslwch yr adnewyddiad. Dyma i chi'r sicrwydd o beidio â chael eich tynnu'n ôl ar ôl y cyfnod prawf. Gyda mis mae gennych gyfle i ddiweddaru'ch hun ar lawer o bynciau.

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  Ymrwymodd ANSSI i hyrwyddo sofraniaeth ddigidol yr UE yn ystod y PFUE