Google yw un o arfau mwyaf poblogaidd a gwerthfawr ein hoes ddigidol. Mae ganddo amrywiaeth o offer i helpu defnyddwyr i ddod o hyd i wybodaeth, ei threfnu a'i rhannu. Ond gall gwybod sut i ddefnyddio'r offer hyn fod yn her i'r rhai nad oes ganddynt lawer o brofiad gyda nhw technolegau digidol. Yn ffodus, mae Google yn cynnig hyfforddiant am ddim i'ch helpu chi i gael y gorau o'i offer. Yn yr erthygl hon, byddwn yn dweud wrthych bopeth sydd angen i chi ei wybod am hyfforddiant Google am ddim.

Pa offer sydd ar gael

Mae Google yn cynnig amrywiaeth o offer i'ch helpu i lywio'r we. Mae'r rhain yn cynnwys Google Search, Google Maps, Google Drive, Google Docs a llawer mwy. Mae gan bob un o'r offer hyn ei swyddogaethau ei hun a set o nodweddion a all eich helpu i ddod o hyd i wybodaeth, rhannu dogfennau, a threfnu eich gwaith.

Sut i ddefnyddio'r offer

I gael y gorau o offer Google, bydd angen rhywfaint o wybodaeth sylfaenol arnoch. Yn ffodus, mae Google yn cynnig hyfforddiant am ddim i'ch helpu i ddysgu sut i'w defnyddio. Yr hyfforddiant hyn wedi'u cynllunio i'ch ymgyfarwyddo ag ymarferoldeb pob offeryn a'ch arwain trwy'r camau angenrheidiol i gael y gorau o bob un.

Ble i ddod o hyd i hyfforddiant am ddim

Mae'r hyfforddiant am ddim ar gael ar wefan Google. Gallwch chwilio am hyfforddiant yn ôl offeryn a dod o hyd i sesiynau tiwtorial sut i wneud a fydd yn eich helpu i ddysgu sut i ddefnyddio pob nodwedd. Gallwch hefyd ddod o hyd i wybodaeth ychwanegol ar y blog Google a fideos ar YouTube.

DARLLENWCH  Tiwtorial animeiddio cynnig PowerPoint

Casgliad

Mae Google yn cynnig amrywiaeth o offer i'ch helpu i lywio'r we. Ond i gael y gorau o'r offer hyn, efallai y bydd angen i chi ddysgu sut i'w defnyddio. Yn ffodus, mae Google yn cynnig hyfforddiant am ddim i'ch helpu chi i ddeall sut i ddefnyddio ei offer. Mae'r cyrsiau hyn yn hawdd i'w canfod a'u dilyn, a byddant yn eich helpu i gael y gorau o Google.