Camgymeriadau cyffredin i'w hosgoi mewn e-bost proffesiynol

Mae'n anodd nodi'r holl gamgymeriadau y gellir eu gwneud wrth anfon e-bost proffesiynol. Cyrhaeddodd un eiliad o ddiffyg sylw a'r camgymeriad yn gyflym. Ond nid yw hyn heb unrhyw effaith ar holl gynnwys yr e-bost. Mae hefyd i'w ofni y bydd enw da'r strwythur cyhoeddi yn cael ei lychwino, sy'n eithaf problematig mewn cyd-destun corfforaethol. I warchod rhag y gwallau hyn, mae'n bwysig gwybod ychydig ohonynt.

Mynegiadau anghywir o gwrteisi ar frig yr e-bost

Mae yna fyrdd o ymadroddion cwrtais. Fodd bynnag, mae pob fformiwla wedi'i haddasu i gyd-destun penodol. Gall y ffordd anghywir o gwrtais ar frig yr e-bost gyfaddawdu holl gynnwys yr e-bost, yn enwedig gan mai hon yw'r llinell gyntaf y mae'r derbynnydd yn ei darganfod.

Dychmygwch, er enghraifft, yn lle'r ymadrodd galw "Monsieur", eich bod chi'n defnyddio "Madame" neu eich bod chi'n camddeall teitl y derbynnydd. Siom anffodus, gadewch i ni ei wynebu!

Dyma pam, os nad ydych yn siŵr o deitl neu deitl eich derbynnydd, mae'n well cadw at fformiwla alwad glasurol Mr / Ms.

Gan ddefnyddio ymadrodd cwrtais terfynol annigonol

Heb os, yr ymadrodd cwrtais olaf yw un o'r geiriau olaf y bydd eich gohebydd yn ei ddarllen. Dyma pam na ellir ei ddewis ar hap. Ni ddylai'r fformiwla hon fod yn rhy gyfarwydd nac yn obsequious. Yr her yw dod o hyd i'r cydbwysedd iawn.

Mae fformiwlâu cwrtais clasurol sy'n benodol i lythrennau neu lythrennau. Maent mewn rhai amgylchiadau yn addas ar gyfer e-byst proffesiynol. Ond cymerwch ofal i osgoi camgymeriadau fel "Edrych ymlaen at ddychwelyd, derbyniwch fynegiant fy niolchgarwch dwfn."

Y geiriad cywir yw hwn: “Wrth aros eich dychweliad, derbyniwch fynegiant fy niolchgarwch dwfn”.

Yn methu â defnyddio'r fformwlâu clasurol hyn, mae'n bosibl defnyddio fformwlâu byr iawn, fel yr argymhellir gan yr arfer o e-byst proffesiynol.

Gellir dyfynnu, ymhlith y rhain, fformwlâu'r math:

 • Cofion cynnes
 • Yn wir
 • Salutations sincères
 • ddiffuant
 • Yn gywir
 • Yn gywir
 • Yn gywir
 • Yn wir
 • Gan ddymuno diwrnod gwych i chi
 • Gyda fy nghyfarchion
 • Gyda diolch

Yn colli allan ar e-bost proffesiynol

Mae'r cam arwyddo hefyd yn bwynt hanfodol i wylio amdano. Os anaml iawn y byddwch chi'n cael eich enw yn anghywir, weithiau byddwch chi'n anghofio ffurfweddu'ch llofnod ar eich cyfrifiadur.

Defnyddiwch fyrfoddau neu wên

Rhaid osgoi byrfoddau mewn e-bost proffesiynol yn unig, hyd yn oed os ydych chi'n annerch eich cydweithwyr. Bydd hyn yn caniatáu ichi beidio â gwneud camgymeriad yng nghyd-destun gohebydd arall.

Mae'r un gwaharddiad hefyd yn berthnasol i wên. Fodd bynnag, nid yw rhai arbenigwyr yn condemnio'r arferion hyn pan fydd y gohebwyr yn gydweithwyr. Ond y gorau yw ymatal.