Print Friendly, PDF ac E-bost

Goramser: baich prawf a rennir

Nid yw'r gweithiwr yn unig yn ysgwyddo baich y prawf o fodolaeth goramser. Rhennir baich y prawf gyda'r cyflogwr.

Felly, os bydd anghydfod ynghylch bodolaeth oriau goramser, mae'r gweithiwr yn cyflwyno, i gefnogi ei gais, wybodaeth ddigon manwl gywir am yr oriau di-dâl y mae'n honni iddo weithio.

Rhaid i'r elfennau hyn ganiatáu i'r cyflogwr ymateb trwy gynhyrchu ei elfennau ei hun.

Mae barnwyr y treial yn ffurfio eu hargyhoeddiad gan ystyried yr holl elfennau.

Goramser: elfennau digon manwl gywir

Mewn dyfarniad ar Ionawr 27, 2021, mae’r Llys Cassation newydd egluro’r cysyniad o “elfennau digon manwl gywir” y mae’r gweithiwr yn eu cynhyrchu.

Yn yr achos a benderfynwyd, gofynnodd y gweithiwr yn benodol am dalu goramser. I wneud hyn, lluniodd ddatganiad o'r oriau gwaith y nododd eu bod wedi'u cwblhau yn ystod y cyfnod dan sylw. Soniodd y cyfrif hwn ddydd ar ôl dydd, yr oriau gwasanaeth a diwedd y gwasanaeth, ynghyd â’i apwyntiadau proffesiynol gan sôn am y siop yr ymwelwyd â hi, nifer yr oriau dyddiol a’r cyfanswm wythnosol.

Nid oedd y cyflogwr wedi darparu unrhyw wybodaeth mewn ymateb i'r rhai a gynhyrchwyd gan y gweithiwr ...

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  Dyniaethau Iechyd