Print Friendly, PDF ac E-bost

Mae pwyllgor cymdeithasol ac economaidd (CES) yn cael ei sefydlu mewn cwmnïau sydd ag o leiaf 11 o weithwyr, unwaith y bydd y nifer hwn wedi'i gyrraedd am o leiaf 12 mis yn olynol.
Diffinnir pwerau'r corff cynrychioli gweithwyr hwn yn ôl gweithlu'r cwmni, yn enwedig ym meysydd iechyd, diogelwch ac amodau gwaith.

I gwybod !
Beth bynnag fo maint y cwmni, gall darpariaethau mwy ffafriol sy'n ymwneud â phwerau'r CSE, ei bwerau a'i ddulliau gweithredu ddeillio o gytundebau neu arferion llafur ar y cyd Pa ddarpariaethau sy'n gymwys mewn cwmnïau llai na 50 o weithwyr?

Mewn cwmnïau sydd ag o leiaf 11 o weithwyr (trothwy ar gyfer sefydlu'r CSE) a llai na 50 o weithwyr, cenhadaeth dirprwyaeth staff CSE, yn ogystal â chyflwyno cwynion unigol a chyfunol, yw cyfrannu at hyrwyddo iechyd, diogelwch ac amodau gwaith yn y cwmni. Gall, fel y cyfryw, gynnal ymchwiliadau i ddamweiniau gwaith neu glefydau galwedigaethol neu alwedigaethol, o dan yr amodau a nodir isod.
Mae gan y pwyllgor yr hawl i rybuddio

DARLLENWCH  "Rwy'n hoffi dweud nad sbrint yw ymchwil, ond marathon!"