Print Friendly, PDF ac E-bost

Amcan y cwrs hwn yw cyflwyno'r proffesiynau cyfrifyddu, rheoli ac archwilio yn eu gwahanol agweddau yn ogystal â'r llwybrau hyfforddi posibl.

Mae'r proffesiynau hyn yn niferus iawn, yn amrywiol iawn ac yn bodoli ym mhob math o sefydliad. Maen nhw'n cynnig llawer o gyfleoedd gwaith, ar wahanol lefelau. I ffynnu yn y proffesiynau hyn, rhaid i chi rhifau cariad heb orfod bod yn rhagorol mewn mathemateg, i fod trwyadl, creadigol, chwilfrydig, cael sgiliau rhyngbersonol da, gallu addasu.

Mae'r cyrsiau hyfforddi yn caniatáu ennill sgiliau cadarn mewn sawl maes rheoli. Eu nod yw hyfforddi pobl a fydd yn gallu addasu i broffesiynau sy'n newid yn gyflym, yn enwedig oherwydd technolegau newydd.

 

Cynhyrchir y cynnwys a gyflwynir yn y cwrs hwn gan dimau addysgu o addysg uwch mewn partneriaeth ag Onisep. Felly gallwch fod yn sicr bod y cynnwys yn ddibynadwy, wedi'i greu gan arbenigwyr yn y maes.

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  Cyfrifo'r mynegai cydraddoldeb proffesiynol: a oes unrhyw nodweddion penodol ar gyfer UES?