Amcan y cwrs hwn yw cyflwyno'r sector digidol trwy wahanol feysydd a chyfleoedd proffesiynol posibl.

Mae'n anelu at well dealltwriaeth o'r disgyblaethau a gyflwynir a'r crefftau gyda'r uchelgais o helpu myfyrwyr ysgol uwchradd i ddod o hyd i'w ffordd trwy set o MOOCs, y mae'r cwrs hwn yn rhan ohonynt, a elwir yn ProjetSUP.

Cynhyrchir y cynnwys a gyflwynir yn y cwrs hwn gan dimau addysgu o addysg uwch mewn partneriaeth ag Onisep. Felly gallwch fod yn sicr bod y cynnwys yn ddibynadwy, wedi'i greu gan arbenigwyr yn y maes.

Oes gennych chi ddiddordeb mewn technolegau newydd? Oes gennych chi sensitifrwydd graffig? Ydych chi'n anghyfforddus gyda mathemateg? Beth bynnag fo'ch proffil, mae yna broffesiwn digidol o reidrwydd yn cael ei wneud i chi! Dewch i'w darganfod yn gyflym trwy'r MOOC hwn.

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  Heriau a Phersbectifau Treftadaeth Affrica