Print Friendly, PDF ac E-bost

Mae gennych ddiddordeb mewn hanes, yn hynny o fan hyn a mannau eraill; rydych chi'n hoffi celf a diwylliant, yn eu holl ffurfiau; rydych chi'n gwerthfawrogi gwrthrychau hardd, hen wrthrychau, ac rydych chi'n meddwl tybed sut y bydd cenedlaethau'r dyfodol yn darganfod gwrthrychau ein bywyd beunyddiol ... Rydych chi'n argyhoeddedig y gall gwybod a gwneud bydoedd ddoe yn hysbys greu gyrfaoedd y dyfodol ...

Mae proffesiynau treftadaeth ddiwylliannol, os oes ganddyn nhw ddiddordeb cyffredin mewn celf a diwylliant o bob cyfnod, yn cynnwys myrdd o broffesiynau, amrywiol a chyflenwol, y gellir eu harfer ar safleoedd cloddio, mewn gweithdai, mewn labordai, mewn llyfrgelloedd, mewn amgueddfeydd , mewn orielau, mewn gwyliau, gyda sefydliadau cyhoeddus neu breifat ...

Bydd y MOOC hwn yn caniatáu ichi nodi a adnabod rhai o'r proffesiynau hyn yn well, a gyflwynir gan weithwyr proffesiynol a myfyrwyr sy'n tystio i'w llwybr hyfforddi. Mae'n nodi'r wybodaeth a'r sgiliau hanfodol. Mae'n tanlinellu gwahaniaethau a chyflenwadau hyfforddiant mewn archeoleg, hanes celf, cadwraeth ac adfer treftadaeth, hyrwyddo a chyfryngu diwylliannol.

DARLLENWCH  Smic: ailbrisiad o 0,9% ar Ionawr 1, 2022