Print Friendly, PDF ac E-bost

Mae 29% o'r achosion a nodwyd o Covid-19 yn tarddu o'r gweithle, yn ôl yr astudiaeth ddiweddaraf gan yr Institut Pasteur. Mewn ymgais i ffrwyno halogiad yn y gweithle, mae'r llywodraeth wedi penderfynu cryfhau'r rheolau. Mae fersiwn newydd o'r protocol iechyd yn y gweithle yn cael ei drafod rhwng y Weinyddiaeth Lafur a'r partneriaid cymdeithasol. Dylai'r testun gael ei bostio nos Fawrth hon.

Cinio ar ei ben ei hun yn ei swyddfa

Yn benodol, mae'n bwriadu goruchwylio arlwyo ar y cyd mewn cwmnïau. Bydd bob amser yn bosibl cael cinio yn y ffreutur, ond bydd yn rhaid i chi fod ar eich pen eich hun wrth y bwrdd, gadael lle gwag o'ch blaen a pharchu pellter o ddau fetr rhwng pob person. Hynny yw, gofod o 8 metr sgwâr o'ch cwmpas. Bydd yr un peth os cymerir y pryd yn ei swyddfa.

Er mwyn lleihau nifer y gweithwyr sy'n bresennol ar yr un pryd yn ffreutur y cwmni, bydd yn rhaid i gyflogwyr addasu'r oriau gwaith yn systematig a sefydlu gwasanaethau anghyfnewidiol. Mae'r llywodraeth hefyd yn argymell sefydlu system o giniawau wedi'u pacio y byddai gweithwyr yn casglu ar eu cyfer

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  Gwyddor gwerthu