Print Friendly, PDF ac E-bost

Rhaid i gyflogwyr dalu'r treuliau sy'n gysylltiedig â masgiau eu gweithwyr. Cynigiodd y Gweinidog Llafur, Elisabeth Borne, ddydd Mawrth Awst 18 i undebau llafur a chyflogwyr gyffredinoli'r rhwymedigaeth i wisgo'r offer amddiffynnol hwn mewn lleoedd cyfyng o gwmnïau o Fedi 1.

Mae llywodraeth Jean Castex yn dymuno "Systemateiddio gwisgo masgiau mewn lleoedd caeedig a rhanedig o fewn cwmnïau a chymdeithasau (ystafelloedd cyfarfod, man agored, coridorau, ystafelloedd newid, swyddfeydd a rennir, ac ati. ”, ond nid i mewn "Swyddfeydd unigol" lle nad yw "Un person", mewn datganiad i’r wasg y Weinyddiaeth Lafur.

"Bydd yn cael ei astudio, gyda'r partneriaid cymdeithasol, y dulliau o atgyfeirio i Uchel Gyngor Iechyd y Cyhoedd ar yr amodau addasu posibl » o'r rhwymedigaeth, yn nodi'r Weinyddiaeth Lafur.

“O ran darparu’r masgiau hyn i weithwyr, cyfrifoldeb y cyflogwr yn amlwg” - Elisabeth Borne ar BFM TV.

Mae gan y cyflogwr rwymedigaeth diogelwch

Mae gan y cyflogwr ddyletswydd diogelwch tuag at

DARLLENWCH  Ailhyfforddi proffesiynol fel offeryn i wella ansawdd bywyd