Print Friendly, PDF ac E-bost

Rhyngrwyd Pethau (IoT) esblygiad mawr o rwydweithiau byd-eang a rhaid iddo ymateb i ddwy her sylfaenol: bod ynni effeithlon ac yn anad dim i fod rhyngweithredolhynny yw, caniatáu i wrthrychau integreiddio'n hawdd i'r systemau gwybodaeth sy'n bodoli eisoes.

Bydd y MOOC hwn yn cwmpasu'r technolegau, y pensaernïaeth a'r protocolau sy'n angenrheidiol ar gyfer y perfformiad casglu gwybodaeth o'r dechrau i'r diwedd ar rwydweithiau sy'n ymroddedig i'r IoT ar gyfer strwythuro'r data a'i brosesu.

Yn y MOOC hwn, byddwch yn arbennig:

 

  • darganfod categori newydd o rwydweithiau o'r enw LPWAN dont sigfox et loRaWAN yw'r cynrychiolwyr enwocaf,
  • gweld esblygiad y pentwr protocol Rhyngrwyd, sy'n mynd o IPv4 / TCP / HTTP à IPv6 / CDU / CoAP wrth gadw'r Cysyniad REST yn seiliedig ar adnoddau a nodwyd yn ddiamwys gan URIs,
  • esbonio sut CBOR gellir ei ddefnyddio i strwythuro data cymhleth yn ychwanegol at JSON,
  • enfin JSON-LD et cronfa ddata mongodb yn caniatáu inni drin y wybodaeth a gasglwyd yn hawdd. Felly, byddwn yn cyflwyno'r technegau hanfodol i ddilysu'r data a gasglwyd yn ystadegol.

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  Walkthrough Rheoli Ariannol Busnes Zoho Books