Print Friendly, PDF ac E-bost

Teleweithio ar argymhelliad y meddyg galwedigaethol: a oes rhaid i chi gydymffurfio?

Mae llythyr o feddygaeth alwedigaethol yn argymell teleweithio gweithiwr nes ei fod yn bandemig Covidien-19 yn dod i ben. A oes raid i mi ymateb yn ffafriol o reidrwydd a sefydlu gwaith o bell? Beth yw fy opsiynau wrth wynebu'r argymhelliad meddygol hwn?

Meddygaeth alwedigaethol: amddiffyn gweithwyr

Gwybod bod y meddyg galwedigaethol peut, lorsque cela lui semble nécessaire et est justifié par des considérations relatives notamment à l’âge ou à l’état de santé physique et mental du travailleur, proposer par écrit :

  • mesurau unigol ar gyfer gosod, addasu neu drawsnewid y gweithfan;
  • trefniadau amser gweithio (Cod Llafur, celf. L. 4624-3).

Felly, gall y meddyg galwedigaethol argymell gosod y telathrebu ar gyfer gweithiwr nes bod y sefyllfa iechyd sy'n gysylltiedig â Covid-19 wedi gwella.

pwysig
Yn ôl y protocol cenedlaethol i sicrhau iechyd a diogelwch gweithwyr cwmni yn wyneb epidemig Covid-19, rhaid i droi at deleweithio fod yn rheol ar gyfer yr holl weithgareddau sy'n caniatáu hynny. Mae'r amser gwaith a wneir ar deleweithio yn cael ei gynyddu i 100% ar gyfer gweithwyr sy'n gallu cyflawni eu holl dasgau o bell.
DARLLENWCH  Cael dyluniadau sy'n dod â chi'n ôl