Cytundebau ar y cyd: pa dâl i weithwyr ar absenoldeb mamolaeth?

Mae absenoldeb mamolaeth yn effeithio ar dâl y cyflogai. Yn hyn o beth, efallai y bydd y cytundeb cyfunol cymwys yn ei gwneud yn ofynnol i'r cyflogwr gynnal ei gyflog.

Yna mae'r cwestiwn yn codi ynghylch pa elfennau o gyflog y dylid eu cynnal yn ystod y cyfnod hwn, ac yn benodol taliadau bonws a rhoddion eraill.

Yma, mae popeth yn dibynnu ar natur y premiwm. Os yw'n fonws y mae ei daliad yn gysylltiedig ag amod presenoldeb, mae absenoldeb y cyflogai ar absenoldeb mamolaeth yn awdurdodi'r cyflogwr i beidio â'i dalu iddi. Un amod, fodd bynnag: rhaid i bob absenoldeb, beth bynnag fo'i darddiad, arwain at beidio â thalu'r bonws hwn. Fel arall, gallai'r cyflogai ddwyn achos o wahaniaethu oherwydd ei beichiogrwydd neu ei mamolaeth.

Os yw talu'r bonws yn amodol ar gyflawni gwaith penodol, eto, efallai na fydd y cyflogwr yn ei dalu i'r cyflogai ar absenoldeb mamolaeth. Byddwch yn ofalus serch hynny, oherwydd mae'r beirniaid yn llym ar y mater.

Felly, rhaid i'r premiwm:

bod yn destun cyfranogiad gweithredol ac effeithiol gweithwyr mewn rhai gweithgareddau; i ymateb i…

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  Am ddim: Deall a llwyddo yn eich rhwydweithio i roi hwb i'ch SEO