Os ydych chi'n ymwneud â chysylltiadau cwsmeriaid, cymerwch yr hyfforddiant hwn gan Philippe Massol. Yn ogystal â datrys problemau, byddwch hefyd yn gweld sut i ymateb, rhyngweithio a chyfathrebu â'ch cwsmeriaid, tra'n gadael argraff gadarnhaol a delwedd o effeithlonrwydd iddynt. Byddwch yn mynd at reolau'r berthynas â chwsmeriaid, yna fe welwch, gam wrth gam…

Mae'r hyfforddiant a gynigir ar Linkedin Learning o ansawdd rhagorol. Mae rhai ohonynt yn cael eu cynnig am ddim a heb gofrestru ar ôl talu amdanynt. Felly os yw pwnc o ddiddordeb i chi, peidiwch ag oedi, ni chewch eich siomi.

Os oes angen mwy arnoch, gallwch roi cynnig ar danysgrifiad 30 diwrnod am ddim. Yn syth ar ôl cofrestru, canslwch yr adnewyddiad. Mae hyn yn rhoi sicrwydd i chi o beidio â chael eich cyhuddo ar ôl y cyfnod prawf. Gydag un mis mae gennych gyfle i ddiweddaru eich hun ar lawer o bynciau.

Rhybudd: mae'r hyfforddiant hwn i fod i dalu eto ar 30/06/2022

Parhau i ddarllen yr erthygl ar y safle gwreiddiol →