Print Friendly, PDF ac E-bost

Mae cynhyrchu digidol yn parhau i gynyddu. Rydym yn creu, rheoli a chyfnewid mwy a mwy o ddogfennau a data yn ein sefydliadau a gyda'n partneriaid. Mewn mwyafrif helaeth o achosion, ni fanteisir ar y llu newydd hwn o wybodaeth i'w gwerth teg: colled a dogfennau dyblyg, llygredd cyfanrwydd data o werth profiannol, archifo cyfyngedig ac anhrefnus, dosbarthiad personol iawn heb resymeg. Rhannu o fewn y strwythur. , ac ati.

Amcan y Mooc hwn felly yw rhoi'r allweddi i chi gynnal prosiect rheoli dogfennau a threfnu data, dros y cylch bywyd gwybodaeth cyfan, o greu / derbyn dogfennau, hyd at eu harchifo â gwerth profiannol.

Diolch i weithredu methodoleg Rheoli Cofnodion wedi'i gwella gyda sgiliau rheoli prosiect, byddwn yn gallu gweithio gyda'n gilydd ar sawl thema:

  •     Cyflwyniad i safonau sefydliadol a thechnegol ar gyfer rheoli dogfennau
  •     Hanfodion normadol Rheoli Cofnodion
  •     Digideiddio dogfennau
  •     EDM (Rheoli Dogfennau Electronig)
  •     Caffael gwerth profiannol y ddogfennaeth ddigidol, yn enwedig trwy'r llofnod electronig
  •     Archifo electronig gyda gwerth profiannol a hanesyddol

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  Absenoldeb salwch: y rheolau i'w dilyn