Print Friendly, PDF ac E-bost

Yn y cwrs rheoli amser hwn, byddwch yn darganfod egwyddorion a thechnegau anarferol ar gyfer rheoli eich amser yn iawn er mwyn ei arbed.

Eich buddion ar ddiwedd y cwrs:

  • Byddwch yn llai pryderus
  • Bydd gennych chi mwy o amser i chi
  • Byddwch chi'n deall sut mae amser yn gweithio
  • Byddwch chi'n gwybod sut i gwblhau eich agenda

Eich buddion mewn ychydig wythnosau:

  • Bydd llai o straen arnoch chi
  • Byddwch wedi gwneud llawer o gynnydd ar eich prosiectau
  • Bydd eich anwyliaid yn eich gweld chi fel person trefnus, cymwys a dibynadwy ...

 

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

 

DARLLENWCH  Amgylchiadau diswyddo a blinderus: a all eich gweithiwr hawlio iawndal hyd yn oed os oes cyfiawnhad dros y nam?