Print Friendly, PDF ac E-bost

Uwch weithredwr: diffiniad

Er mwyn cael ei ystyried yn uwch weithredwr, rhaid buddsoddi'r cyfrifoldebau pwysig sy'n cynnwys:

annibyniaeth fawr yn nhrefniadaeth eu hamserlen; pŵer gwneud penderfyniadau ymreolaethol i raddau helaeth; budd un o'r taliadau pwysicaf yn y cwmni.

Mae'r meini prawf cronnus hyn yn awgrymu mai dim ond swyddogion gweithredol sy'n cymryd rhan yn rheolaeth y cwmni sy'n dod o fewn y categori hwn.

Os bydd anghydfod ynghylch statws y gweithiwr, bydd y barnwyr yn gwirio yn benodol ei fod yn cyfuno'r 3 maen prawf hyn.

Uwch weithredwr: 3 maen prawf cronnus

Yn yr achos a ddyfarnwyd gan y Llys Cassation, diswyddwyd gweithiwr, a gyflogwyd fel cyfarwyddwr gweinyddol ac ariannol, am gamymddwyn difrifol. Cyfeiriodd amrywiol geisiadau at gyfiawnder, yn enwedig yn tueddu i ddarganfod nad oedd ganddi statws uwch weithredwr a datgan ei bod yn dderbyniadwy ei cheisiadau am atgoffa cyflog.

Felly gwiriodd y barnwyr y swyddogaethau gwirioneddol a gyflawnwyd gan y gweithiwr.

Derbyniodd un o gyflogau uchaf y gymdeithas y bu’n gweithio iddi.

Cafodd ddirprwyaeth pŵer gan y Cyfarwyddwr Cyffredinol.

Ond roedd y broblem yn ymwneud â threfniadaeth ei amserlen. Nid oedd hi'n mwynhau ymreolaeth go iawn. Yn wir, roedd hi

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  Darganfod swyddi ym maes pontio ecolegol, creu swyddi