Gweithgaredd rhannol: iawndal

Mewn gweithgaredd rhannol, rydych chi'n talu iawndal fesul awr i weithwyr sy'n cyfateb i 70% o'u cydnabyddiaeth gros. Ers Ionawr 1, 2021, mae'r cyflog cyfeirio a ddefnyddir i gyfrifo'r lwfans wedi'i gyfyngu i 4,5 isafswm cyflog.

Ysgrifennwch ef i lawr
Oni bai bod y mesur yn cael ei ohirio, bydd cyfradd y lwfans gweithgaredd rhannol yn cynyddu o 70 i 60% ar 1 Chwefror, 2021 yn yr achos cyffredinol.

Rydych chi'n elwa o lwfans cyfradd unffurf a gyd-ariennir gan y Wladwriaeth ac UNEDIC. Mewn egwyddor, mae cyfradd yr awr y lwfans gweithgaredd rhannol wedi'i gosod ar 60% o dâl gros yr gweithiwr dan sylw o fewn y terfyn o isafswm cyflog o 4,5 awr. Disgwylir i'r gyfradd hon godi i 36% ar 1 Chwefror, 2021.

Ond yn dibynnu ar eich sector gweithgaredd, efallai y byddwch yn elwa o gyfradd sylw uwch.

Mae hyn yn ymwneud â sectorau y mae canlyniadau economaidd ac ariannol epidemig Covid-19 yn effeithio'n benodol arnynt, yn enwedig oherwydd eu dibyniaeth ar dderbyniad cyhoeddus.

Mae'r sectorau twristiaeth, gwestai ac arlwyo yn elwa o fodiwleiddio cyfradd y lwfans gweithgaredd rhannol ond nid nhw yw'r unig rai. Mae'r rhestr hon wedi'i hymestyn unwaith eto.

Bellach gallwn wahaniaethu sawl sefyllfa ...

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  Dechreuwch â phrosesu geiriau