Print Friendly, PDF ac E-bost

Ydych chi eisiau darganfod sut i hybu'ch hunanhyder a'ch hunan-barch yn gyflym?

Yng nghwmni'r arbenigwr Alain Wolf, byddwch yn darganfod technegau ymarferol i wella'ch hunanhyder a hybu'ch hunan-barch.

Yn y dosbarth dwys 30 munud hwn, byddaf yn rhannu gyda chi:

  • Sut i hybu'ch hunanhyder gyda'r 2 gwestiwn o hyder
  • Sut i ddefnyddio pŵer eich ffocws i hybu eich hyder
  • Sut i ddefnyddio pŵer eich iaith i fod yn fwy hyderus
  • Sut i roi hwb i'ch hunan-werth
  • Eich iaith gorff di-eiriau hyderus
  • Dinistrio ofn yr hyn y mae pobl eraill yn ei feddwl ac o wrthod ...

 

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  Gwyddoniaeth HIV