Nid yw lleoli eich hun ar beiriannau chwilio bob amser yn hawdd yn dibynnu ar eich gweithgaredd, eich cystadleuwyr a'ch gwybodaeth am SEO. Mae hyd yn oed yn fwy anodd lleoli eich hun pan fydd yr ymholiadau a dargedir, hynny yw, yr allweddeiriau y mae defnyddwyr y Rhyngrwyd yn eu teipio i mewn i beiriant chwilio, yn hynod gystadleuol ac yn cael eu gweithio gan eich cystadleuwyr. Fodd bynnag, mae bod yn rhif 1 ar y ceisiadau hyn yn caniatáu ichi gael llawer o draffig ar eich gwefan, a gallai rhan benodol ohono gynhyrchu trosiant sylweddol i chi.

A oes rysáit wyrthiol ar gyfer lleoli'ch hun ar y math hwn o gais?

Ddim yn hollol. Neu o leiaf ddim yn gyfan gwbl. Gallwch chi bob amser weithredu ar gyflymder eich gwefan (gwella ei “strwythur technegol”), ar gael dolenni (yr hyn a elwir yn Netlinking) neu ar greu cynnwys, ond ni all gweithredu ar bob un o'r tri lifer hyn sicrhau top i chi yn y fan a'r lle ar ymholiadau chwenychedig.

Mewn gwirionedd, mae SEO yn wyddoniaeth anfanwl. Ni all hyd yn oed yr arbenigwr mwyaf enwog mewn cyfeirnodi naturiol ddweud yn bendant y bydd yn gallu eich gosod yn gyntaf ar gais o'r fath.

Parhau i ddarllen yr erthygl ar y safle gwreiddiol →