Print Friendly, PDF ac E-bost

Mae'n debyg eich bod eisoes wedi clicio ar y gwahoddiad enwog fel "Caniatáu i gais X gael mynediad i'ch data ar Facebook (neu arall)", gan ganiatáu i'r cais bostio ar eich rhan, cyrchu'ch gwybodaeth bersonol a weithiau hyd yn oed i'w defnyddio at ddibenion masnachol.

Wrth gwrs, roedd gennych ddiddordeb mawr, boed ar lefel broffesiynol, ergonomig neu hamdden i dderbyn y math hwn o awdurdodiad gan gadw mewn cof y gallech dynnu'n ôl yr awdurdodiad mewn da bryd. Yn anffodus, dros amser, dechreuodd y ceisiadau hyn gronni, arafu eich defnydd o rwydweithiau, cyhoeddi heb eich caniatâd ar wahanol grwpiau ac weithiau'n dwyn eich credentialau i ailwerthu i'r cynigydd uchaf heb hyd yn oed eich hysbysu.

Os ydych chi wedi bod yn ddefnyddiwr cyfryngau cymdeithasol bywiog ers sawl blwyddyn, mae'n debyg eich bod wedi cronni caniatâd ap di-ri, felly byddai dod o hyd iddyn nhw i gyd ar bob rhwydwaith yn cymryd cryn dipyn o amser!

Dyna pam fod ateb parod i'w orffen mewn dim ond ychydig funudau gyda cheisiadau diangen, sef cais MyPermissions.

Sut mae MyPermissions yn gweithio?

Ar gael mewn Ffrangeg, Almaeneg a Saesneg, mae MyPermissions yn gais sy'n eich galluogi mewn ychydig o gliciau i gael gwared ar geisiadau anhygoel neu rhy chwilfrydig a fydd ond yn parasitize eich rhwydweithiau o ddydd i ddydd.

Mae gweithrediad MyPermissions yn syml iawn, dim ond cysylltu'r cais hwn â'ch rhwydweithiau cymdeithasol gwahanol i weld y rhestr o geisiadau sy'n gysylltiedig â'ch cyfrifon gwahanol.

Diolch i'r rhestr hon, bydd gennych fynediad at yr holl wybodaeth sy'n hygyrch ar gyfer pob cais, ond byddwch hefyd yn gwybod a yw cais yn gofyn am wybodaeth yn unig am ei weithrediad da neu os yw'n ceisio uchod i ddwyn eich gwybodaeth. data personol.

DARLLENWCH  Yr offer ar-lein gorau ar gyfer cyfieithu testun neu dudalen

Ar y llaw arall, bydd MyPermissions yn caniatáu i chi ddileu mewn un clic y cais o'ch dewis trwy ddiddymu holl ganiatâd yr un hwn ar yr un pryd. Byddwch yn gallu arbed amser gwerthfawr trwy drefnu unrhyw beth sy'n ddiwerth yn effeithlon.

Felly, diolch i'r gwasanaeth ymarferol, greddfol ac effeithlon hwn, ni fydd yn rhaid i chi boeni am geisiadau parasitig a heb eu defnyddio. Bydd yn rhaid i chi ond gadw'r rhai sy'n eich gwasanaethu chi neu hyd yn oed eu dileu i gyd, felly does dim rhaid i chi boeni amdanynt mwyach.

Offeryn gwylio

Yn ogystal, mae MyPermissions yn gweithredu fel offeryn gwylio i wirio na chaiff y ceisiadau newydd eu gosod heb eich gwybodaeth trwy glicio anfwriadol ar ddolen. Mae rhyddhad go iawn mewn rhyngrwyd yn llawn trapiau i ddwyn eich data bob tro.

Gall un yn dal i feddwl os na fyddai defnyddio cais i gael gwared â cheisiadau eraill yn drueni ac os nad yw MyPermissions, yn olaf, eto cais arall i gasglu'ch data.

Yn dawel eich meddwl, nid yw MyPermissions yn caniatáu ei hun i storio eich gwybodaeth mewn unrhyw ffordd a bydd ond yn gofyn am yr isafswm caniatâd i gael gwared ar y cymwysiadau o'ch dewis. Hefyd, os nad ydych chi am gadw unrhyw apiau ar eich rhwydweithiau, gallwch chi bob amser eu dileu â llaw ar unrhyw adeg!

Felly, peidiwch ag aros yn hwy a chychwyn y glanhau mawr!