Amcan y MOOC hwn yw cyflwyno roboteg yn ei gwahanol agweddau a'r allfeydd proffesiynol posibl. Ei nod yw gwell dealltwriaeth o ddisgyblaethau a phroffesiynau roboteg gyda'r uchelgais o helpu myfyrwyr ysgol uwchradd yn eu cyfeiriadedd. Mae'r MOOC hwn yn rhan o gasgliad a gynhyrchwyd fel rhan o'r ProjetSUP.

Cynhyrchir y cynnwys a gyflwynir yn y MOOC hwn gan dimau addysgu o addysg uwch. Felly gallwch fod yn sicr bod y cynnwys yn ddibynadwy, wedi'i greu gan arbenigwyr yn y maes.

 

Ystyrir roboteg fel un o'r technolegau allweddol ar gyfer y dyfodol. Mae ar groesffordd sawl gwyddor a thechnoleg: mecaneg, electroneg, cyfrifiadureg, deallusrwydd artiffisial, awtomeiddio, optroneg, meddalwedd wedi'i fewnosod, ynni, nano-ddeunyddiau, cysylltwyr... Mae amrywiaeth y meysydd y mae roboteg yn apelio atynt, yn ei gwneud hi'n bosibl symud tuag at ystod eang o grefftau yn amrywio o'r technegydd awtomeiddio neu roboteg i'r peiriannydd cymorth cwsmeriaid ar gyfer cymorth technegol, y datblygwr meddalwedd neu'r peiriannydd roboteg, heb sôn am yr holl grefftau sy'n ymwneud â chynhyrchu, cynnal a chadw a swyddfeydd astudiaethau. Mae'r MOOC hwn yn rhoi trosolwg o'r meysydd ymyrraeth a'r sectorau gweithgaredd ar gyfer ymarfer y proffesiynau hyn.

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  Trosglwyddo hawl unigolyn i hyfforddiant i'r cyfrif hyfforddiant personol: dyddiad cau Mehefin 30, 2021