Print Friendly, PDF ac E-bost

Mae gwaith modern wedi'i wneud Peryglon Seicogymdeithasol (PSR) une problem sy'n cynyddu'n gyson yn y gweithle. Heddiw mae'r straen wedi dod yn risg gyntaf er iechyd gweithwyr.

I'r cyflogwr, mae atal RPS yn rhwymedigaeth gyfreithiol au regard des conséquences importantes qu’ils entraînent sur la santé mentale et physique des individus. C’est également un baich economaidd a pherfformiad mawr i'r cwmni.

Yn y cyd-destun hwn ac yng ngoleuni nifer y ffynonellau straen a natur oddrychol ac weithiau anweledig y ffenomen hon, mae angen darparu canllawiau ar gyfer adeiladu une démarche d’évaluation et de prévention contre les RPS. Mae'r MOOC hwn yn cynnig y cyfan iddyn nhw offer i fabwysiadu dull trylwyr o wneud diagnosis, gwerthuso a gweithredu gweithredoedd yn erbyn ACD.

DARLLENWCH  Arian cyfred a dull talu