Print Friendly, PDF ac E-bost

RPS a QVT, gam wrth gam dull llwyddiannus: cymhwyso'r strategaethau sy'n gweithio i weithredu'n iawn

Mae afiechydon meddwl sy'n gysylltiedig â gwaith yn cynyddu bob blwyddyn, felly mae'n hanfodol bod cwmnïau'n ymgymryd â'r pwnc i amddiffyn iechyd meddwl eu gweithwyr.

Mae ein dogfennaeth "RPS a QVT, cam wrth gam dull llwyddiannus", sy'n canolbwyntio'n llwyr ar broblemau risgiau seicogymdeithasol ac ansawdd bywyd yn y gwaith, yn dwyn i gof y prif egwyddorion sy'n cyflyru rhwymedigaeth diogelwch y cyflogwr ac yn darparu'r holl arwyddion pendant ar gyfer meddwl a diffinio strategaeth fuddugol ar gyfer atal ACD.

P'un a yw eich dull ansawdd bywyd yn y gwaith yn ei gamau cynnar neu fod yn rhaid i chi ddelio ag achosion profedig o ddioddef yn y gwaith, mae'r ddogfennaeth hon, yn seiliedig ar brofiad gweithwyr proffesiynol profiadol, yn cyflwyno methodoleg onest a thrylwyr ar gyfer gwella amodau gwaith.
Mae'r awduron, seicolegwyr ac ymgynghorwyr, yn wir yn ymyrryd yn ddyddiol mewn atal risg seicogymdeithasol, hyrwyddo QWL, cefnogaeth i newid neu i ddadflocio sefyllfaoedd argyfwng a rhannu eu hadborth maes gyda chi yn blwmp ac yn blaen.

Er mwyn eich deall chi'n well, rydyn ni'n awgrymu eich bod chi'n lawrlwytho'r…

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  Ysgrifennu e-byst proffesiynol