Print Friendly, PDF ac E-bost

Ni anfonodd un o'm gweithwyr ar absenoldeb salwch ei absenoldeb salwch newydd ataf ac ni ddychwelodd i'w swydd ar ôl stopio'r gwaith. Mae'n fy nghyhuddo o beidio â threfnu ymweliad dilynol â'r feddyginiaeth alwedigaethol. A allaf ystyried yr absenoldeb hwn fel cefnu ar fy swydd a diswyddo fy ngweithiwr?

Yn ddiweddar bu’n rhaid i’r Llys Cassation farnu achos tebyg.

Absenoldeb heb gyfiawnhad: man yr ymweliad yn ôl

Roedd absenoldeb salwch am gyfnod o fis wedi'i sefydlu ar gyfer gweithiwr. Ar ddiwedd yr arhosfan hwn, gan nad oedd y gweithiwr wedi dychwelyd i'w orsaf waith a heb anfon unrhyw estyniad, anfonodd ei gyflogwr lythyr ato yn gofyn iddo gyfiawnhau ei absenoldeb neu ailafael yn ei waith.

Yn absenoldeb ymateb, diswyddodd y cyflogwr y person dan sylw am gamymddwyn difrifol o ganlyniad i'w absenoldeb anghyfiawn, a oedd, yn ôl y cyflogwr, yn nodweddu rhoi'r gorau i'w swydd.

Atafaelodd y gweithiwr y tribiwnlys diwydiannol, gan herio ei ddiswyddiad. Yn ôl iddo, gan nad oedd wedi derbyn gwys i ail-archwiliad gyda’r gwasanaethau meddygaeth alwedigaethol, arhosodd ei gontract wedi’i atal, felly nid oedd ganddo

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  Ni fydd bonws Macron yn cael ei adnewyddu yn 2021