Hyfforddiant premiwm OpenClassrooms am ddim

Mae ymddygiad ariannol sefydliad yn effeithio ar ei berfformiad!

Yn y cwrs hwn, byddwch yn dysgu sut i ofyn y cwestiynau cyfrifeg a threth cywir a dod o hyd i'r atebion sy'n bwysig i'ch busnes.

Byddwch hefyd yn dysgu ymlaen llaw sut i ddiogelu gweithrediadau a phrosiectau eich sefydliad trwy gyfrifeg a threthiant. Byddwch hefyd yn darganfod strwythur treth gorfforaeth a TAW.

Yn dibynnu ar eich sefydliad a'i weithrediadau, byddwch yn defnyddio offer cyfrifo i wirio deddfwriaeth berthnasol a chynnal gwiriadau cydymffurfio perthnasol.

Dysgwch sut mae rhyngwladoli busnes yn effeithio ar gyfrifyddu a gweinyddu treth unrhyw sefydliad.

Parhau i ddarllen yr erthygl ar y safle gwreiddiol →