Erbyn diwedd y cwrs hwn, byddwch yn gallu:

 • Deall system wleidyddol gyfredol Gwlad Belg yn well a'r diwygiadau gwladwriaethol olynol.
 • Disgrifiwch y materion a'r problemau sy'n gwneud y newyddion yng Ngwlad Belg, yn arbennig:
  • Y cwestiwn cymunedol,
  • Ymgynghoriadau cymdeithasol,
  • Lle menywod mewn cymdeithas,
  • Perthynas yr Eglwys / Gwladwriaeth,
  • Rheoli mewnfudo.

Disgrifiad

Diolch i fideos arbenigol, mapiau rhyngweithiol a llinellau amser a chwisiau amrywiol, byddwch yn dysgu am adeiladu tiriogaethol, esblygiad pwerau, cwestiynau ieithyddol ac economaidd neu'r berthynas arbennig rhwng Gwlad Belg a'r Congo.

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  Hyfforddiant Google: Helpwch bobl i ddod o hyd i'ch busnes ar-lein