Print Friendly, PDF ac E-bost

Erbyn diwedd y cwrs hwn, byddwch yn gallu:

 • Deall yn well system wleidyddol bresennol Gwlad Belg a diwygiadau olynol y Wladwriaeth.
 • Deall y materion a'r problemau sydd yn y newyddion yng Ngwlad Belg, yn benodol:
  • Y cwestiwn cymunedol,
  • Ymgynghoriadau cymdeithasol,
  • Lle menywod mewn cymdeithas,
  • Perthynas yr Eglwys / Gwladwriaeth,
  • Rheoli mewnfudo.

Disgrifiad

Diolch i fideos arbenigol, mapiau rhyngweithiol a llinellau amser a chwisiau amrywiol, byddwch yn dysgu am adeiladu tiriogaethol, esblygiad pwerau, cwestiynau ieithyddol ac economaidd neu'r berthynas arbennig rhwng Gwlad Belg a'r Congo.

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  Gweithgaredd rhannol: eglurhad a diwygiadau ar 1 Tachwedd, 2020 ac 1 Ionawr, 2021