Disgrifiad.

Ydych chi'n meddwl bod cael eich busnes eich hun yn rhoi rhyddid i chi?
Mae llawer yn dychwelyd i gyflogaeth ar ôl dioddef llawer o fethiannau a cholli llawer o arian.
Os ydych chi'n barod i ddod yn llawrydd go iawn, mae'r hyfforddiant hwn yn hanfodol i chi!

Helo, fy enw i yw Annik Magbi.
Rwy'n helpu entrepreneuriaid sy'n teimlo eu bod wedi'u caethiwo gan eu busnes i ddod o hyd i ryddid.

Yn y cwrs hwn, byddwch yn dysgu sut i nodi'r farchnad a'r gilfach ddelfrydol yr ydych am fuddsoddi ynddynt.

Mae strwythur y cwrs fel a ganlyn.

Cyflwyniad.

Yn y fideo hwn, byddwch yn dysgu pam ei bod yn bwysig adnabod eich cleient delfrydol.

Yn y cwrs hwn, byddwch yn adnabod eich avatars gan ddefnyddio'r tri phrif bwynt canlynol

Dangosydd 1: Diffiniad

Yn y fideo hwn, byddwch yn dysgu sut i adnabod eich cleient delfrydol yn gyflym.

Dangosydd 2: targedu

Yn y fideo hwn, dysgwch sut i ddiffinio rhestr o gwsmeriaid delfrydol a grwpiau targed yn gyflym.

Dangosydd 3: Trosi

Yn y fideo hwn, byddwch chi'n dysgu sut i ddiffinio pum maen prawf i gael y trosiad y mae eich cwsmer delfrydol ei eisiau.

Sut i ddefnyddio'r offeryn yn ymarferol

Yn olaf, yn y fideo hwn, rydyn ni'n rhoi rhai awgrymiadau terfynol i chi i'ch helpu chi i ddechrau.

Gallwch hefyd roi’r hyn rydych wedi’i ddysgu yn y cwrs ar waith ar unwaith diolch i’r canllaw y gallwch ei lawrlwytho o’r ddewislen “Adnoddau”.

 

Parhau i ddarllen yr erthygl ar y safle gwreiddiol →

DARLLENWCH  Am ddim: Creu TCD Aml-ffynhonnell, creu segmentau a llinell amser