Print Friendly, PDF ac E-bost

Disgrifiad

Mae'r cwrs hwn ar gyfer pobl sydd, am ryw reswm neu'i gilydd, yn gorfod astudio gartref, ar eu pennau eu hunain, heb athro. Yn gyntaf, byddwn yn dysgu gosod nodau dysgu realistig i ni ein hunain. Yna byddwn yn dysgu sut i gynllunio ein tasgau a rhestru'r dulliau mwyaf effeithiol ar gyfer dysgu ar eich pen eich hun. Yna, byddwn yn gwella ein gwybodaeth am gymryd nodiadau, cofio, gwaith grŵp, arholiadau ymarfer a diwylliant. Mae 11 sesiwn fer a syml. Cymryd nodiadau !

Rwy'n dymuno hyfforddiant da i chi!

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  5 Hac i Ennill Tanysgrifwyr ar YouTube