Disgrifiad

Mae'r cwrs hwn wedi'i fwriadu ar gyfer pobl sydd, am ryw reswm neu'i gilydd, yn gorfod astudio gartref, ar eu pen eu hunain, heb athro. Yn gyntaf, byddwn yn dysgu gosod nodau dysgu realistig. Yna byddwn yn dysgu sut i gynllunio ein tasgau a rhestru'r dulliau mwyaf effeithiol ar gyfer dysgu yn unig. Yna, byddwn yn adnewyddu ein gwybodaeth am gymryd nodiadau, dysgu ar y cof, gwaith grŵp, ffug arholiadau a diwylliant. Mae yna 11 o sesiynau byr a syml. Cymryd nodiadau !

Rwy'n dymuno hyfforddiant da i chi!

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  Meistrolwch eich enw da digidol