Print Friendly, PDF ac E-bost
Mae'n realiti heddiw, rhaid i bob gweithiwr hyfforddi'n rheolaidd i aros yn y ras.
Ond gydag amserlen sy'n deilwng i weinidog lle mae'n rhaid ichi ddyglo gwaith a bywyd teuluol, mae'n anodd dod o hyd i amser i hyfforddi.

Dyma ychydig o awgrymiadau os ydych chi am hyfforddi, ond nid oes gennych lawer o amser i'w neilltuo.

Pam mae hyfforddiant yn hanfodol?

Yn syml oherwydd bod byd gwaith wedi newid yn sylweddol yn ystod y blynyddoedd diwethaf ac mae'n parhau i esblygu.
Heddiw, ni fydd graddedig ifanc yn ymarfer un, ond mae llawer o fasnachu yn ei fywyd.

La ffurfio yn elfen bwysig pan fyddwch chi eisiau newid swyddi, ailgyfeirio eich hun neu os ydych am ddod o hyd i swydd.
Yn ogystal, mae technolegau'n hyrwyddo, ac mae hyn mewn llawer o sectorau o weithgarwch sy'n gorfodi gweithwyr i gynnal eu lefel o wybodaeth bob amser yn gyfoes.

Hyfforddiant gweithwyr, rhwymedigaeth a hawl:

Dylid gwybod bod gan y cyflogwr yr ymrwymiad i hyfforddi ei weithwyr i newidiadau yn eu sefyllfa.
Mae hyn yn gwella sgiliau a gwybodaeth, yn hwyluso deialog gymdeithasol, ond hefyd yn gwneud y cwmni yn fwy cystadleuol ac yn cadw cyflogadwyedd gweithwyr.

Mae'r rhwymedigaeth hon yn berthnasol i bob gweithiwr ac os na chaiff ei barchu gallai hyn arwain at gosbau sy'n amrywio o'r anallu i ddiswyddo i iawndal gweithwyr sy'n cael eu diswyddo am anghymhwysedd.

Mae gan weithwyr fynediad at nifer benodol o ddyfeisiau sy'n caniatáu iddynt gael mynediad at lefel uwch o gymhwyster, i wella eu medrau neu i ailhyfforddi.
P'un ai a ariennir gan eich cyflogwr neu sefydliad preifat, mae hyfforddiant galwedigaethol yn iawn sy'n cael ei gyfeirio at yr holl weithwyr yn ystod eu gyrfa.

DARLLENWCH  Gwell Rheoli'ch Amser Gwaith - Meddyliau a Chyngor

Hyfforddiant gohebiaeth, ffordd dda o hyfforddi pan fyddwch chi'n gweithio:

Hyfforddiant pellter neu e-ddysgu yn ddull profedig.
Bellach mae'n bosibl hyfforddi mewn llawer o fasnachu trwy gymryd cyrsiau gohebiaeth.

Mae hwn yn ateb sy'n cynnig hyblygrwydd yn wahanol i ganolfan hyfforddi lle mae'n rhaid i chi barchu amserlenni dosbarth.
Yn y nos, ar y penwythnos neu rhwng dau benodiad, byddwch yn hyfforddi pan fyddwch chi wedi cael amser rhydd.

Hyfforddiant parhaus i weithwyr:

Mae mwy a mwy o brifysgolion neu golegau fel ysgolion busnes yn cynnig rhaglenni penodol i weithwyr.
Maent yn datblygu rhaglenni byr ac yn creu cyrsiau wedi'u teilwra ar gyfer cwmnïau.
Mae hyn yn caniatáu i weithwyr hyfforddi am fasnachu tra'n parhau i weithio.