Print Friendly, PDF ac E-bost

Yn y cwrs hwn rydyn ni'n mynd i weld gyda'n gilydd sut i greu tudalen ddal a pham ei bod mor bwysig i unrhyw fath o fusnes heddiw.

Byddaf yn eich tywys gam wrth gam, fel y gallwch ar ddiwedd yr hyfforddiant byr hwn greu eich tudalennau dal eich hun a'u haddasu i'ch busnes ...

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  Beth sy'n newydd yn Word 2013