Print Friendly, PDF ac E-bost

Dysgu siarad iaith yn rhugl, nid yw fel dysgu reidio beic: gellir ei anghofio. Felly, sut i gynnal eich lefel yn Saesneg pan nad ydych chi'n aml yn cael cyfle i ymarfer iaith Shakespeare ? P'un a ydych chi'n byw ar eich pen eich hun ar ynys anial neu mewn metropolis mawr, rydyn ni wedi llunio rhestr fer o ffyrdd syml i gadw i fyny i lefel dda yn Saesneg ... heb ormod o ymdrech.

Mae'r holl awgrymiadau hyn yn tybio eich bod wedi gallu siarad Saesneg yn rhugl ar ryw adeg yn eich bywyd. Hynny yw, yn ddigon cyfforddus i ddeall siaradwr Saesneg ac ymateb iddo heb chwilio am eich geiriau yn ystod trafodaeth, p'un a yw'n fywyd bob dydd neu'n bwnc gweddol gymhleth. Os ydych chi'n gallu ysgrifennu'ch cofiant yn Saesneg, gallwch chi siarad Saesneg yn rhugl. Hyd yn oed os na allwch drosglwyddo'r rysáit ratatouille oherwydd nad ydych chi'n gwybod enwau Saesneg yr holl gynhwysion (eggplant, zucchini, tomatos, garlleg, pupur gwyrdd, pupur coch, pupur beth bynnag, halen, 'tusw garni').

Dyma restr bron yn gynhwysfawr o'r holl ffyrdd posib o gynnal lefel eich Saesneg, hyd yn oed i gyfoethogi'ch geirfa os

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  Targedu, mynd at a throsi eich cwsmer nodweddiadol