Print Friendly, PDF ac E-bost

Os oes un lle y gall fod yn anodd ei haeru ei hun, dyna yw gwaith.
Yn wir, nid yw bob amser yn hawdd sicrhau bod eich llais yn cael ei glywed o flaen eich pennaeth, rheolwr neu gydweithwyr.

Felly, os oes gennych amser caled gwneud eich hun yn cael ei glywed yn y gwaith, dyma sut i lwyddo i ddweud eich dweud yn broffesiynol.

Hunanhyder, yr allwedd i ddweud eich hun yn y gwaith:

P'un a yw'n wynebu cydweithiwr, ei bennaeth neu gwsmer, sy'n honni eich hun yn y gwaith, yn anochel, yn mynd trwy'r hyder sydd gennych chi.
Bydd ffydd da yn chi yn hwyluso ymrwymiad i weithredu a bydd hyn yn caniatáu ichi ymgeisio'ch hun yn y gwaith.
Bydd dod yn ymwybodol o'ch rhinweddau eich sgiliau yn eich helpu chi cynnydd yn y gwaith a chlywed eich llais.

Rhaid i chi hefyd nodi'r credoau sy'n eich atal rhag dod o hyd i'ch lle ym myd gwaith.
P'un a ydynt wedi'u hetifeddu neu eu caffael, mae'r credoau hyn yn eich cyfyngu ac yn rhwystro unrhyw ddatblygiad proffesiynol.

Yn aml, mae diffyg hunanhyder yn arwain at ofnau.
Mae gennych chi ofn gofyn am gynnydd i'ch pennaeth, oherwydd eich bod yn ofni ei fod yn gwrthod.
Ond yn ddwfn i lawr, a yw'n wirioneddol mor ddrwg os yw'r ateb yn negyddol?
Ni fydd yn tân chi oherwydd eich bod yn awyddus i ofyn am gynnydd, byddwch yn dal i fod yn fyw ar ôl eich apwyntiad.
Rhaid i chi wybod sut i berthnasu trwy archwilio eich ofn methu.

I osod eich safbwynt yn y gwaith:

Nid ydych yn robot, mae gennych ffordd o feddwl, syniadau a chredoau.
Felly pa mor beryglus ydych chi i roi eich barn chi?
Ni ddylech geisio cael cefnogaeth eich holl gydweithwyr, oherwydd bod ganddynt hwy hefyd eu ffordd o weld pethau.
Os ydych chi'n credu yn yr hyn a ddywedwch chi, nid oes fawr o siawns gennych chi gael eich gwrthod neu eich bod yn llai caru.
Felly yn cwrdd, dare i siarad.
Gallwch ail-ffocysu'r ddadl gydag ymadroddion fel "Rwyf am ddweud", "O'm safbwynt" neu "Ar gyfer fy rhan".

DARLLENWCH  Dileu: canlyniadau ac awgrymiadau i atal popeth rhag gohirio

I wybod sut i ddweud na:

Wrth gwrs, nid yw hwn yn gwestiwn o ddweud na, yn iawn ac yn anghywir.
Pan fyddwch am wrthwynebu penderfyniad, rhaid cyfiawnhau'ch "na".
I wneud hyn, mae'n rhaid i chi gyntaf wybod beth sy'n eich cymell i wneud y penderfyniad hwnnw.
Rhaid cyfaddef, efallai y bydd angen symud ymlaen drwy ofyn yn blwmp ac yn blaen i’r person dan sylw am ei resymau.
Ond bydd yn eich helpu i roi eich barn ac i gyfiawnhau mewn modd rhesymegol eich gwrthwynebiad i'r penderfyniad a ymleddir. Ac mae hyn yn ddilys hyd yn oed o flaen eich pennaeth.
Cofiwch nad yw'ch rheolwr yn bwerus, os ydych yn ysgogi eich anghytundeb, gall ei ddeall a'i glywed.