Mae cynllun yn rhywbeth sy'n aml yn cael ei anwybyddu ond sydd o'r pwys mwyaf yn enwedig yn y gwaith. Mewn gwirionedd, mae'n un o'r elfennau hanfodol i'w hystyried wrth ysgrifennu yn y gwaith. Yn ogystal, dylech wybod bod y darllenydd yn anad dim yn sensitif i'r cynllun sy'n caniatáu i chi gael argraff o ansawdd y ddogfen. Felly bydd dogfen filltiroedd heb gynllun da yn edrych fel llanast. Felly sut mae sicrhau bod eich cynllun yn iawn?

Rhowch fannau gwyn

Mae'n bwysig rhoi gofod gwyn fel bod y cynnwys yn flasus. I wneud hyn, ystyriwch adael ymylon wrth y testun trwy ddefnyddio gwyn rholio. Mae hyn yn cynnwys yr ymylon dde, chwith, brig a gwaelod.

Yn achos dogfen A4, amcangyfrifir yn gyffredinol bod yr ymylon rhwng 15 ac 20 mm. Dyma'r lleiafswm ar gyfer tudalen wedi'i hawyru'n dda.

Mae yna hefyd le gwyn sy'n helpu i osgoi effaith gorlwytho ac sy'n ei gwneud hi'n bosibl tynnu sylw at ddelwedd neu destun.

Teitl wedi'i ysgrifennu'n dda

I wneud cynllun llwyddiannus, rhaid i chi hefyd sicrhau eich bod yn ysgrifennu teitl cywir a'i osod ar frig y dudalen. A siarad yn gyffredinol, mae llygad y darllenydd yn hedfan trwy dudalen argraffedig o'r chwith i'r dde ac o'r top i'r gwaelod. Yn yr ystyr hwn, dylid gosod y teitl ar ben chwith y dudalen. Mae yr un peth ar gyfer yr intertitles.

DARLLENWCH  Fformiwlâu cwrtais: Cyfrinachau ar gyfer e-byst a llythyrau proffesiynol

Yn ogystal, nid oes angen cyfalafu’r teitl cyfan oherwydd bod brawddeg achos is yn cael ei darllen yn haws na theitl achos uwch.

Ffontiau safonol

Ar gyfer cynllun llwyddiannus, mae dwy neu dair ffont yn ddigonol yn y ddogfen. Bydd un ar gyfer penawdau, un arall ar gyfer testun, ac un olaf ar gyfer troednodiadau neu sylwadau.

Yn y maes proffesiynol, fe'ch cynghorir i fod yn sobr trwy ddefnyddio'r ffontiau serif a sans serif. Gwarantir darllenadwyedd gyda ffontiau Arial, Calibri, Times, ac ati. Yn ogystal, dylid gwahardd ffontiau sgript a ffansi.

Beiddgar ac italig

Maent hefyd yn bwysig ar gyfer cynllun llwyddiannus ac yn ei gwneud hi'n bosibl tynnu sylw at frawddegau neu grwpiau o eiriau. Defnyddir beiddgar ar lefel y teitl ond hefyd i bwysleisio rhai geiriau allweddol yn y cynnwys. Fel ar gyfer Italeg, mae hefyd yn ei gwneud hi'n bosibl gwahaniaethu geiriau neu grwpiau o eiriau mewn brawddeg. Gan ei fod yn llai amlwg, fe'i gwelir fel arfer wrth ddarllen.

Y symbolau

Dylech hefyd gofio defnyddio symbolau ar gyfer cynllun llwyddiannus wrth ysgrifennu'n broffesiynol. Yn yr ystyr hwn, y rhuthrau yw'r hynaf ond y dyddiau hyn mae'r bwledi yn disodli'r rhain yn raddol.

Mae'r rhain yn ei gwneud hi'n bosibl ysgogi darllen wrth roi rhythm i'r testun a denu sylw'r darllenydd. Maent yn caniatáu ichi gael rhestrau bwled a fydd yn caniatáu ar gyfer testun mwy darllenadwy.

DARLLENWCH  Popeth y mae angen i chi ei wybod am ysgrifennu strategaeth yn y gwaith