Mae camgymeriadau sillafu yn aml yn cael eu lleihau pan allant gael effaith ddinistriol ar yrfa broffesiynol. Yn wir, maen nhw'n rhoi delwedd wael ohonoch chi a gallant arafu'ch datblygiad. Yn wyneb hyn, mae'n bwysig gwybod sut i osgoi camgymeriadau sillafu yn y gwaith. Darganfyddwch yn yr erthygl hon.

Lit

Dyma un o'r allweddi i beidio â gwneud camgymeriadau sillafu yn y gwaith. Yn wir, mae darllen yn caniatáu ichi gymhathu geiriau newydd a chael gramadeg da, cyfuniad da a sillafu da. Ar ben hynny, y rhai sy'n darllen yn aml yw'r rhai sy'n gwneud llai o gamgymeriadau yn gyffredinol.

Pan ewch chi i'r arfer o ddarllen, rydych chi'n gallu gweld camgymeriadau sillafu yn y gwaith yn gyflym.

Nid oes raid i chi ddarllen llyfrau mawr i berffeithio'ch sillafu. Gallwch ddarllen erthyglau ar y rhyngrwyd yn ogystal â phapurau newydd.

Adolygu'r conjugation

Fel arfer, mae'r rhan fwyaf o gamsillafu yn gysylltiedig â chyfathiad, yn enwedig cordiau. Felly er mwyn sicrhau eich bod yn ysgrifennu testunau cywir heb gamgymeriadau, rhaid i chi adolygu eich cyfathrachiad. Defnyddiwch y tablau cyfamod i ddarllen a cheisiwch ddeall y gwahanol gordiau.

Braich eich hun gyda Bescherelle

Er y gallwch ddod o hyd i unrhyw beth rydych chi'n edrych amdano ar y rhyngrwyd, mae'n fwy diogel bod fersiwn bapur o Bescherelle ar gael. Bydd hyn yn eich helpu i ddysgu gramadeg, sillafu a chyfuniad yn haws. Esbonnir y rheolau a'r arferion yno mewn modd syml a chlir fel y gallwch eu cofio yn gyflym.

DARLLENWCH  Meistrolwch y grefft o adrodd straeon gyda'r hyfforddiant hwn ar gyfer Dylunwyr UX

Yn ogystal, bydd yn offeryn dibynadwy y gallwch ddibynnu arno pan nad ydych yn siŵr.

Gwneud ymarferion

Mae'n bwysig ymarfer er mwyn gwybod eich diffygion a gallu eu datrys. Diolch i hyn, byddwch yn gwneud llai o gamgymeriadau sillafu yn y gwaith.

Mae ymarfer yn hanfodol mewn unrhyw ddysgu, a dyna pam mae pwysigrwydd gwneud ymarferion i gryfhau'ch galluoedd. O ran sillafu, yr ymarferion gorau i'w gwneud yw arddywediadau.

Yn yr ystyr hwn, fe welwch wefannau arddweud ar y rhyngrwyd sy'n caniatáu ichi ymarfer. Dechreuir fideo er mwyn i chi glywed y arddywediad ac yna bydd gennych ddogfen gywiro ar y diwedd.

Darllenwch ef yn uchel

Ar ôl i chi orffen ysgrifennu dogfen broffesiynol, cymerwch amser i'w phrawfddarllen. Os ydych chi'n ansicr o rai rhannau wrth ddarllen, mae problem gyda'ch cyfuniad neu sillafu. Mae darllen yn uchel yn caniatáu ichi ddefnyddio dulliau mnemonig rydych chi wedi'u dysgu.

Gan ddefnyddio cywirydd awtomatig

Er mwyn osgoi camgymeriadau sillafu yn y gwaith, gallwch hefyd ddefnyddio teclyn cywiro cyfrifiadur ar y we. Bydd yn ddigonol mewnosod eich testun fel bod gwallau yn cael eu canfod a'u cywiro. Yn yr ystyr hwn, fe welwch gywirwyr llwyddiannus iawn ar y rhyngrwyd.

Fodd bynnag, dylid cofio bod cyfyngiadau i'r cywirydd awtomatig. Ac felly, mae'n digwydd bod rhai diffygion yn ei ddianc. At hynny, nid oes gan y meddalwedd cywiro y gallu i ddeall y cyd-destun fel y byddai dynol.

DARLLENWCH  Tri llythyren ymddiswyddiad enghreifftiol ar gyfer triniwr cŵn