Mae gan reolwyr rôl allweddol wrth reoli timau, ond nid yw eu lle bob amser yn hawdd.
Wedi'i gymryd rhwng yr uwch a gweithwyr, mae'r pwysau weithiau'n gryf iawn.
Nid yw hyn heb ganlyniadau ar yr awyrgylch o fewn y cwmni ac ar ansawdd y gwaith.

Felly, er mwyn peidio â chael y berthynas â'ch rheolwr yn wenwynig, dyma rai awgrymiadau ac argymhellion.

Derbyn y ffaith ei fod yn eich uwch chi:

Mae hyn yn rhywbeth yr ydym yn ei weld yn enwedig mewn gweithwyr ifanc, maent yn ei chael yn anodd derbyn bod person yn cael ei osod uwch eu pennau yn hierarchaeth y cwmni.
Er bod hyn yn strwythurol yn unig, gall yr egwyddor "uwchradd" fod yn broblemus.
Yn yr achos hwnnw, mae'n rhaid ichi roi pethau mewn cyd-destun.
Er mwyn i dîm weithio'n effeithiol, mae'n rhaid ei arwain gan arweinydd, fel sy'n digwydd yn ystod a gwaith grŵp.
Peidiwch â meddwl ar unwaith fod eich rheolwr yno i achosi problemau i chi, ond, i'r gwrthwyneb, i'ch helpu i weithio'n effeithiol.

Peidiwch â gweld eich rheolwr yn berson pwerus:

Unwaith eto, mae'n farn ragfarn bod gan lawer o weithwyr.
Nid yw eich rheolwr yn cael ei orbwyseddu, mae hefyd o dan bwysau gan ei uwch.
Gwybod sut i wneud y penderfyniadau cywirrheoli timau neu ddyddiadau cau yn holl bethau a all effeithio ar y rheolwr a gall ddigwydd ei fod yn adlewyrchu'r pwysau hwn ar ei dimau.
Yn yr achos hwn, rhaid i un wybod sut i ddangos amynedd ac empathi.

DARLLENWCH  Sut i integreiddio'n llwyddiannus i dîm newydd?

Mae eich rheolwr yn ddynol, fel chi:

O flaen rheolwr yn rhy fach, hyd yn oed yn awdurdodedig, gallwch chi anghofio ei bod yn ddynol fel y rhai eraill.
Nid oherwydd ei fod yn uwch na chi nad oes ganddo unrhyw broblemau personol neu broffesiynol.
Felly, rhaid i chi gadw mewn cof, os oes gwrthdaro, nad ydynt bob amser yn atebol i chi ac y bydd gennych chi hefyd eich cyfrifoldebau y bydd yn rhaid i chi eu tybio.
Felly, mae'n ddiwerth i daflu popeth ar ei gefn.

I wybod sut i ddweud stopio:

Mae rhai rheolwyr yn defnyddio ac yn cam-drin eu statws ac yn yr achos hwn, mae angen gwybod sut i ddweud stopio.
Peidiwch ag aros i'r sefyllfa gynyddu i siarad amdano.
Trafodwch y pwnc gyda'ch rheolwr, siaradwch am bethau nad ydynt yn addas i chi ac os nad yw am glywed unrhyw beth, peidiwch ag oedi i siarad â'ch ADD.
Y peth pwysig bob amser yw bod yn fraint y ddeialog hebddo, un bore da, rydych chi'n peryglu fflatio popeth am sylw annerbyniol.