Print Friendly, PDF ac E-bost

Meddyliwch mewn iaith arall bod mamiaith rhywun yn her wrth ddysgu iaith dramor. Os nad ydych wedi bod yno o'r blaen, fe welwch y byddwch am gyfieithu popeth yn eich pen, o'ch iaith darged i'ch iaith frodorol. Gall hyn gymryd llawer o amser yn gyflym, ac nid yw'n effeithlon iawn! Felly sut allwch chi osgoi gwneud hynny a thrwy hynny ennill hylifedd a hyder? Mae Abbe yn rhannu rhai dulliau ymarferol i'ch helpu chi i ddechrau meddyliwch yn eich iaith darged. Bydd hi hefyd yn rhoi cyngor i chi ar stopio cyfieithu yn eich pen.

Stopiwch gyfieithu yn eich pen: 6 awgrym ar gyfer meddwl mewn iaith arall^

Gall cyfieithu yn eich pen fod yn broblemus am ddau reswm. Yn gyntaf, mae'n cymryd amser. A gall fod yn rhwystredig ac yn ddigalon eich bod yn rhy araf i ymuno â sgwrs. Yn ail, pan fyddwch chi'n cyfieithu yn eich pen yn lle meddwl yn uniongyrchol i'ch iaith darged (Saesneg neu fel arall), bydd eich brawddegau'n edrych yn orfodol ac yn llai naturiol oherwydd ei fod yn dynwared strwythurau brawddegau ac ymadroddion o'ch iaith frodorol. Fel y gallwch ddychmygu, nid hwn yw'r gorau fel rheol

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  Dare i weithio yn niwydiant y dyfodol