Print Friendly, PDF ac E-bost

P'un ai am ddiffyg lle neu ddewis, mae mwy a mwy o gwmnïau'n dewis lle agored i'w gweithwyr.
Cyfnewidiadau haws neu gyfathrebu hyd yn oed yn well ar y ffeiliau, os yw'r ateb hwn yn cynnig llawer o fanteision, gall gyflym ddod yn hunllef i'r rhai sydd â thrafferth yn canolbwyntio.

Yn anffodus, ni allwn bob amser ddewis, felly rhaid inni addasu, felly dyma rai awgrymiadau ar gyfer gweithio'n effeithiol mewn mannau agored.

Peidiwch ag oedi i siarad am yr hyn sy'n eich poeni chi:

Cyn i chi hyd yn oed siarad am waith, mae'n bwysig trafod gyda'ch cymdogion am le agored ar eich arferion bach perthnasol.
Mae hefyd yn hanfodol rhoi geiriau ar yr hyn sy'n eich poeni chi, boed hi'n ymddygiad neu dechneg eich cydweithwyr.
Yn anad dim, peidiwch ag aros, oherwydd os ydych chi'n sôn amdano tra nad ydych chi'n teimlo'n nerf, efallai na fydd y tôn yn fwyaf priodol.

Creu man gwaith personol:

Hyd yn oed os yw'ch swyddfa ar agor, gallwch chi sefydlu ardal bersonol fach.
Bydd rhai elfennau addurno neu lun eich plant yn eich helpu i greu swigen fechan, yn berffaith i weithio'n dda mewn man agored.

Ynysu eich hun am dasgau y mae angen canolbwyntio arnynt:

Efallai y bydd rhai crynhoad yn gofyn am rai tasgau felly, os oes gennych y cyfle i chi ynysu eich hun i'w cyflawni, peidiwch ag oedi.
Bydd yn haws o lawer os ydych chi'n gweithio arno gliniadur neu dabled ac os oes gan eich cwmni ystafell sydd wedi'i chynllunio'n arbennig i hwyluso ynysu.
Os na, gallwch ddefnyddio ystafell gyfarfod neu swyddfa cydweithiwr sy'n absennol.

DARLLENWCH  Rheoli'ch blwch post yn effeithlon

Defnyddiwch glustffonau i ganolbwyntio'n well:

Os nad oes gennych y cyfle i adael eich swydd i chi ynysu eich hun, nid oes unrhyw beth yn well na chlyffon neu glustffonau.
Yn ogystal, bydd gwrando ar gerddoriaeth wrth weithio yn eich helpu i ganolbwyntio'n well.
Gwnewch yn siŵr eich bod yn clywed y ffôn yn ffonio os oes angen i chi fod yn hawdd ei ddefnyddio.
Ac os er gwaethaf y clustffonau a'r gerddoriaeth mae'r sŵn o'i amgylch yn eich rhwystro rhag gweithio'n effeithiol, y dewis olaf yw'r glustiau clust.

Gwaith oriau ar raddfa:

Mae rhai cwmnïau'n cynnig oriau gwaith hyblyg eu gweithwyr. Os dyna'r achos yn eich busnes, ei fwynhau.
Gallwch ddod yn gynnar yn y bore neu weithio yn nes ymlaen gyda'r nos. Y nod yw dod i'r gwaith pan fo llai o bobl ac felly pan fydd yn dristach.
Os nad yw hyn yn bosibl, peidiwch ag oedi i siarad â'ch cyfarwyddwr adnoddau dynol. Bydd yn sicr yn gallu trefnu eich amser gwaith fel y gallwch weithio'n effeithiol mewn man agored.