Print Friendly, PDF ac E-bost

Rhowch hwb i'ch sgiliau perthynol, cymdeithasol, cyfathrebu, arweinyddiaeth, iaith ddi-eiriau, carisma, sgiliau llwyddiant cymdeithasol

Ydych chi eisiau darganfod sut i wneud argraff gyntaf dda a rhoi hwb i'ch sgiliau perthynas?

Yng nghwmni'r arbenigwr Alain Wolf, byddwch yn darganfod technegau ymarferol i wella'r grefft o ryngweithio â phobl newydd.

Yn y dosbarth dwys 30 munud hwn, byddaf yn rhannu gyda chi:

  • Sut i leihau eich ofn o fynd at bobl
  • Sut i fynd at bobl newydd yn hawdd
  • Gwybod beth i'w ddweud i wneud argraff gyntaf dda
  • Eich iaith gorff hyderus a charismatig
  • Pwysigrwydd cynhesu'n gymdeithasol
  • Eich gwên ac edrych i wneud argraff gyntaf dda….

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  Cynnal ymchwil marchnad effeithlon a phroffesiynol