Print Friendly, PDF ac E-bost

Gwneir bywyd felly, mae gan bawb gryfderau a gwendidau. Os ydych chi'n un o'r rhai sydd am fod yn dda o gwbl, yna mae'ch gwendidau'n dod yn rwystrau go iawn.
Ond gwyddoch na allwch chi fod y gorau ymhobman felly mae'n well cyfaddef eich gwendidau a throi'r rhai mwy yn gryfder.

Dechreuwch trwy gydnabod a derbyn gwendidau eich hun:

Er mwyn gwendid grym, rhaid i un ohonom ei gydnabod a'i dderbyn yn gyntaf, mewn geiriau eraill, rhoi'r gorau i'w wrthod.
Os nad ydych chi'n gyfforddus mewn rhai sefyllfaoedd, byddwch yn tueddu i'w hosgoi. Os gall eich helpu chi, gall weithiau eich brifo.
Yn wir, fe fyddwch yn tueddu i rwystro'r sefyllfa yn syml oherwydd eich bod yn gwrthod ei wynebu.
Dyna pam ei bod hi'n bwysig nodi gwendidau cyn y gallwch eu trawsnewid yn gryfder.

Paratoi, eich cydlynydd gorau:

Gall bod yn barod i wynebu sefyllfa eich helpu i droi gwendid yn gryfder.
Gadewch i ni gymryd esiampl: mae gennych chi apwyntiad gyda chleient ar gyfer negodi contract ac rydych chi'n gwybod am ffaith nad yw negodi'n bwynt cryf.
Felly, er mwyn osgoi bod mewn sefyllfa embaras, nid oes dim gwell na pharatoi'r penodiad hwn.
Er enghraifft, gallwch chi ddarganfod cymaint â phosibl am eich person cyswllt a'i gwmni.
Po fwyaf ydych chi, po fwyaf cyfforddus fyddwch chi yn y sefyllfa hon.

Peidiwch ag oedi i ddirprwyo:

Os oes angen i chi gyflawni tasg nad oes gennych y sgiliau arnoch, dylech ddirprwyo'r gwaith hwn i rywun sydd â'r sgiliau.
Nid yw hyn yn golygu eich bod am ddianc o'r gwaith hwn, ond yn hytrach derbyniad syml o'r ffaith nad oes gennych y sgiliau angenrheidiol i gyflawni'r dasg hon.
A gallwch hyd yn oed gymryd y cyfle i ddysgu gan y person cymwys hwn.

DARLLENWCH  Sut i hyfforddi pan nad oes gennych yr amser?

Unity yw nerth!

Yn eich entourage, yn breifat neu'n broffesiynol, efallai y bydd person sydd ag un neu fwy o wendidau tebyg.
Drwy gysylltu â'r person hwn i ddod o hyd i ateb, gall y gwendid hwn ddod yn ased.
Yn wir, mae'r ddau ohonoch yn wynebu'r un broblem ac mae meddwl gyda'ch gilydd yn ffordd wych o droi gwendid mewn ased.

Pan fydd un yn dymuno troi gwendidau un yn gyfle pwysig a chymryd cam yn ôl i weld yn well yr holl gryfder y gellir ei dynnu ohoni.
Nid yw ein gwendidau yno trwy siawns, y peth hanfodol yw dweud wrthym y gallant fod yn ddefnyddiol i ni.