Print Friendly, PDF ac E-bost

Pryd i gofrestru Sut i drefnu? Beth os af ar goll? Pryd mae'r arholiadau? Beth yw CM? Beth os nad yw'r cwrs a ddewisais yn apelio ataf? A oes taith o amgylch y sefydliad? At bwy ddylwn i fynd os nad ydw i'n deall? Pryd mae dechrau'r flwyddyn ysgol? ...
Cymaint o gwestiynau rydyn ni'n eu gofyn i ni'n hunain cyn mynd i'r brifysgol!

Dilynwch ôl troed Juliette a Félix, myfyrwyr newydd yn y brifysgol, a dewch o hyd i'r atebion i'ch cwestiynau a'ch cyngor i sicrhau bod eich camau cyntaf mewn addysg uwch yn llwyddiant.

Mae'r MOOC hwn wedi'i fwriadu'n bennaf ar gyfer myfyrwyr ysgol uwchradd. Ei nod yw tawelu ofnau a mynd i'r afael yn bendant â rhai agweddau ar y cyfnod newydd hwn mewn bywyd.

Cynhyrchir y cynnwys a gyflwynir yn y cwrs hwn gan dimau addysgu o addysg uwch mewn partneriaeth ag Onisep. Felly gallwch fod yn sicr bod y cynnwys yn ddibynadwy, wedi'i greu gan arbenigwyr yn y maes.

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  Darganfyddwch Google Analytics a'i ddefnyddio'n effeithiol