Print Friendly, PDF ac E-bost

Amcan y cwrs hwn yw cyflwyno sector yr amgylchedd a chynllunio tiriogaethol yn ei wahanol agweddau a'r allfeydd proffesiynol posibl.

Mae'n anelu at well dealltwriaeth o'r disgyblaethau a gyflwynir a'r crefftau gyda'r uchelgais o helpu myfyrwyr ysgol uwchradd i ddod o hyd i'w ffordd trwy set o MOOCs, y mae'r cwrs hwn yn rhan ohonynt, a elwir yn ProjetSUP.

Cynhyrchir y cynnwys a gyflwynir yn y cwrs hwn gan dimau addysgu o addysg uwch mewn partneriaeth ag Onisep. Felly gallwch fod yn sicr bod y cynnwys yn ddibynadwy, wedi'i greu gan arbenigwyr yn y maes.

 

Os ydych chi'n hoff o fyd natur, cefn gwlad, rydych chi am fuddsoddi'ch hun yn bendant mewn tiriogaeth, ac os oes gennych ddiddordeb ym mhopeth sy'n ymwneud â diogelu'r amgylchedd, datblygu gwledig, cysylltiadau dinas-cefn gwlad, ... Yna mae'r MOOC hwn ar eich cyfer chi ! Bydd yn agor y drysau i amrywiaeth proffesiynau wrth reoli adnoddau naturiol (dŵr, coedwig), rheolaeth amgylcheddol, cynllunio a datblygu defnydd tir.

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  A oes gen i hawl i'w gwneud yn ofynnol i weithwyr gael eu brechu yn erbyn Covid-19?